مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پکیج گیف معمولی -

چهار سایز دلخواه
یک ویرایش رایگان

500,000 ريال به صورت یک بار
پکیج گیف حرفه ایی -

شش سایز دلخواه
دو ویرایش رایگان

750,000 ريال به صورت یک بار
پکیج گیف ویژه -

هشت سایز دلخواه
سه ویرایش رایگان

890,000 ريال به صورت یک بار
پکیج گیف پیشرفته -

ده سایز دلخواه
پنج ویرایش رایگان
+
لوگوی رایگان
+
هدر رایگان

1,090,000 ريال به صورت یک بار
60*468 بنرگیف -

A بنر گیف

150,000 ريال به صورت یک بار
بنر گیف 240*120 -

B بنر گیف

150,000 ريال به صورت یک بار
بنر گیف 728*90 -

C بنر گیف

170,000 ريال به صورت یک بار
بنر گیف 300*250 -

D بنر گیف

160,000 ريال به صورت یک بار
بنر گیف 125*125 -

E بنر گیف

140,000 ريال به صورت یک بار
بنر گیف سایز دلخواه -

F بنر گیف

170,000 ريال به صورت یک بار
هدر سایت -

اندازه دلخواه

400,000 ريال به صورت یک بار
لوگو یا آرم -

اندازه دلخواه

900,000 ريال به صورت یک بار
کارت ویزیت -

اندازه دلخواه

400,000 ريال به صورت یک بار
پست ثابت -

اندازه دلخواه

400,000 ريال به صورت یک بار
پاکت نامه -

اندازه دلخواه

400,000 ريال به صورت یک بار
CD لیبل -

اندازه دلخواه

400,000 ريال به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.232.53.231) وارد شده است.