مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:




پنل پیامک پایه -

دارای یک خط 14 رقمی غیر رند رایگان
دارای یک خط شماره عمومی 6 رقمی
امکانات کامل پنل پیامک بجنوردهاست
گزارش های مالی کامل و دقیق
ابزارهای حرفه ای تبلیغات پیامکی
نگهداری نامحدود محتوای پیام ها
تعرفه ارسال هر پیامک 15 تومان
شارژ اولیه رایگان 1000 پیامک
هزینه راه اندازی این پنل 60.000 تومان

پنل پیامک استاندارد -

دارای یک خط 14 رقمی غیر رند رایگان
دارای یک خط شماره عمومی 6 رقمی
امکانات کامل پنل پیامک بجنوردهاست
گزارش های مالی کامل و دقیق
ابزارهای حرفه ای تبلیغات پیامکی
نگهداری نامحدود محتوای پیام ها
تعرفه ارسال هر پیامک 13.5 تومان
(فارسی با 70 کاراکتر)
شارژ اولیه رایگان 1000 پیامک
هزینه راه اندازی این پنل 60.000 تومان
هزینه تمدید سالیانه این پنل 50.000 تومان

پنل پیامک پیشرفته -

دارای یک خط 14 رقمی رند رایگان
دارای یک خط شماره عمومی 6 رقمی
امکانات کامل پنل پیامک بجنوردهاست
گزارش های مالی کامل و دقیق
ابزارهای حرفه ای تبلیغات پیامکی
نگهداری نامحدود محتوای پیام ها
ابزارهای پیشرفته مدیریتی
گزارش های محتوایی و مالی
بدون محدودیت تعداد شعب و واحدها
تعرفه ارسال هر پیامک 11 تومان
(فارسی با 70 کاراکتر)
شارژ اولیه رایگان 5000 پیامک
هزینه راه اندازی این پنل 140.000 تومان
هزینه تمدید سالیانه این پنل 120.000 تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (3.93.75.30) وارد شده است.