مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
پشتیبانی برنزی -

رفع عیب,بررسی و مانیتورینگ سایت و سرور
تهیه نسخه پشتیبان از سایت هر15روز
تماس تلفنی و راهنمایی از طریق تلفن 1 نوبت درماه
تغییر و ارسال رمز عبور فراموش شده
ورود مطالب(نوشته) در وبسایت هرماه5 مطلب
پشتیبانی در ناحیه کاربری

پشتیبانی نقره ایی -

رفع عیب,بررسی و مانیتورینگ سایت و سرور
تهیه نسخه پشتیبان از سایت هر 10 روز
تماس تلفنی و راهنمایی از طریق تلفن 2 نوبت درماه
تغییر و ارسال رمز عبور فراموش شده
ورود مطالب(نوشته) در وبسایت ماهانه 10 مطلب
ویرایش برگه ها(مثلا:تماس باما و...)2 نوبت درماه
پشتیبانی در ناحیه کاربری
+
بررسی رتبه سایت و بهبود آن در نتایج جست و جو
بروزرسانی افزونه ها و پوسته
انجام تنظیمات امنیتی
انجام تغییرات در ظاهر و ساختار وبسایت 1 نوبت در ماه
مشاوره رایگان بهبود عملکرد وبسایت

پشتیبانی طلایی -

رفع عیب,بررسی و مانیتورینگ سایت و سرور
تهیه نسخه پشتیبان از سایت هر3روز
تماس تلفنی و راهنمایی از طریق تلفن 5 نوبت درماه
تغییر و ارسال رمز عبور فراموش شده
ورود مطالب(نوشته) در وبسایت ماهانه 15 مطلب
ویرایش برگه ها(مثلا:تماس باما و...)4 نوبت درماه
پشتیبانی در ناحیه کاربری
+
بررسی و رتبه و بهبود آن در نتایج جست و جو
بروزرسانی افزونه ها و پوسته
انجام تنظیمات امنیتی
انجام تغییرات در ظاهر و ساختار وبسایت
مشاوره رایگان بهبود عملکرد وبسایت

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.232.53.231) وارد شده است.