مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
هاست ایران | پلن1 -
میزان فضا : 250 مگابایت
پهنای باند ماهانه : 1گیگابایت
سایر امکانات : نامحدود
سیستم عامل: لینوکس
مناسب برای : وبسایت های شخصی
تعرفه سالانه : 100.000 تومان

هاست ایران | پلن2 -
میزان فضا : 500 مگابایت
پهنای باند ماهانه : 5گیگابایت
سایر امکانات : نامحدود
سیستم عامل: لینوکس
مناسب برای : وبسایت های شرکتی
تعرفه سالانه : 150.000 تومان

هاست ایران | پلن3 -
میزان فضا : 1 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : 10گیگابایت
سایر امکانات : نامحدود
سیستم عامل: لینوکس
مناسب برای : وبسایت های فروشگاهی
تعرفه سالانه : 350.000 تومان

هاست ایران | پلن4 -
میزان فضا : 1.5 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : 15گیگابایت
سایر امکانات : نامحدود
سیستم عامل: لینوکس
مناسب برای : وبسایت های سازمانی
تعرفه سالانه : 450.000 تومان

هاست ایران | پلن5 -
میزان فضا : 2 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : 20گیگابایت
سایر امکانات : نامحدود
سیستم عامل: لینوکس
مناسب برای : وبسایت های حرفه ایی
تعرفه سالانه : 550.000 تومان

هاست ایران | پلن6 -
میزان فضا : 5 گیگابایت
پهنای باند ماهانه : 50گیگابایت
سایر امکانات : نامحدود
سیستم عامل: لینوکس
مناسب برای : وبسایت های حرفه ایی
تعرفه سالانه : 900.000 تومان

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (18.232.53.231) وارد شده است.